TuM Tajjub Na Karna, Jab Kabhi Sar-E-Raah TuMhe Ko ...

Urdu Shayari Wishes

By Navi Shrivastava | Added 12 Years Ago, Updated 9 Years Ago, 0 shares
TuM Tajjub Na Karna,
Jab Kabhi Sar-E-Raah
TuMhe Koi Rooh,
Roti Hui,
Sisakti Hui,
Sadayein Deti Hui,
Baatein Karti Hui,
Nazar Aaye,
View All Urdu Shayari Wishes