Galatfamhiyo se bi khatam, ho jate hai kuch rishte ...

Short Wishes

By manku 9896886868 | Added 7 Years Ago, 5 shares
Galatfamhiyo se bi khatam, ho jate hai kuch rishtey,
har baar kasoor, sirf galtion ka bi ni hota..!
View All Short Wishes